Analiza od korisni?kih podataka i zaglavlja koje se

Analiza prometa

 

Tor
mreža korisnike štiti od tzv. analize prometa (eng. traffic analysis), oblika nadzora Internet

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

aktivnosti
koji omogu?uje utvr?ivanje izvorišta i odredišta komunikacije. Takva znanja
zlonamjernom

korisniku
mogu otkriti podatke o navikama i interesima pojedinaca. Komercijalne web
stranice mogu,

korištenjem
podataka prikupljenih analizom prometa, prilago?avati cijene proizvoda i usluga
na

temelju
zemlje ili institucije iz koje korisnik pristupa stranici. Fizi?ka sigurnost
korisnika tako?er

može
biti ugrožena analizom prometa, na primjer u slu?aju pristupanja zabranjenim
web stranicama iz

zemalja
u kojima su na vlasti opresivni režimi.

Podatkovni
paketi na Internetu gra?eni su od korisni?kih podataka i zaglavlja koje se
koristi za

njihovo
usmjeravanje. Korisni?ki dio paketa predstavlja podatke koji se šalju, a to na
primjer mogu biti

elektroni?ka
pisma, web stranice, multimedijalne datoteke i dr. ?ak i ako su ti podaci
kriptirani,

analizom
prometa mogu?e je puno saznati o korisnikovim aktivnostima i o podacima koje šalje
ili

prima.
To je mogu?e zbog toga što je analiza usmjerena na zaglavlja paketa, koja
otkrivaju njihovo

izvorište
i odredište, veli?inu, vrijeme slanja i brojne druge podatke.

Osnova
problema privatnosti korisnika leži u ?injenici da primatelj može saznati
navedene podatke o

pošiljatelju
analizom zaglavlja paketa. Isto je mogu?e i ovlaštenim posrednicima u
komunikaciji, kao

što
su pružatelji Internet usluga, ali ponekad i neovlaštenim napada?ima.
Jednostavniji oblik analize

prometa
je presretanje paketa na putu od izvorišta ka odredištu i pregledavanje
njihovih zaglavlja.

Naprednija
analiza može uklju?ivati prisluškivanje nekoliko ogranaka Interneta i korištenje
složenih

statisti?kih
metoda za pra?enje komunikacijskih uzoraka brojnih organizacija i pojedinaca.

 

2.2. Distribuirana anonimna mreža

Kako
bi se onemogu?ila analiza prometa, transakcije se unutar Tor mreže
distribuiraju preko ve?eg

broja
posrednika od kojih ni jedan ne poznaje izvorište, a niti odredište paketa. Umjesto
izravnog

slanja
podataka od pošiljatelja prema primatelju, oni se šalju preko ve?eg broja
nasumi?no odabranih

poslužitelja.

x

Hi!
I'm Barry!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out