Maraming larangan ng edukasyon. Hindi rin daw sapat

Maraming negatibong
opinyon at reaksyon ang tinanggap ng administrasyong Aquino sa ipinatupad na programang
K-12 .Hindi sila naniniwala na may makabuluhang batayan ang programa at sapat na
salapi upang matustusan ang nasabing pangangailangan ng programa mula sa aklat na
gagamitin, mga bagong gusali, karagdagang bilang ng mga guro at marami pang
iba.

Umani ng napakaraming
batikos sa halip na papuri di lamang sa mga mag-aaral at magulang kundi pati na
rin ang ibang mga tagapagturo. Hindi sila sumasang-ayon na magtatagumpay ang ganitong
mga pagbabago sa larangan ng edukasyon. Hindi rin daw sapat ang pagdaragdag ng taon
upang matamo ang kalidad ng pag-aaral at pagtuturo.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Sa kabila ng lahat
ng ito makikita natin sa mahigit na dalawang buwang natitira sa taong kasalukuyan
ang mga mag-aaral na tatanggap ng kanilang diploma bilang katibayan sa kanilang
pagtatapos. Marahil muli nilang itatanong kung ano ang epekto ng dalawang naidagdag
na taon. Hindi man sapat ang pasilidad tulad ng klasrum ngunit naniniwala pa
rin ako na angbenipisyo ay natanggap na ng mga mag-aaral dahil mas maalam na sila
at maaari na silang makipagsabayan sa lebel ng ibang bansa hindi lamang saAsya kundi
sa buong mundo.

Maaari nating sabihin
na mas lamang ang mga mag-aaral na nakatapos sa Senior High School. Handa nang sumabak
sa trabaho sa taong ito kahit di pa sila tapos sa kolehiyo dahil sa kanilang On
the Job Training (OJT). Mayroon na silang kompletong pagsasanay at buo ang tiwala
ni Tonisito Umali ( DepEd
Undersecretary)

Sa kanilang kahandaan.

Ang mga negosyante  dito sa Pilipinas at sa ibang bansa
ay mas magtitiwala na sa kanilang serbisyo dahil sa dagdag kasanayan at kaalaman
mula sa Technical-Vocational-Livelihood sa Home Economics,
Industrial Arts, Agriculture, Fishery Arts, at Information and Communications
Technology na may National Certificate Level II dahil sa pagpasa nila ng
competency based assessment galling sa Technical Education and Skills
Development Authority

Ibig sabihin mas magaling at lamang sila kung ikukumpara sa 14
taon sa lumang kurikula. Kaugnay nito, kikilalanin na rin tayo bilang magaling na
bansa lalo na sa larangan ng teknolohiya. Isa sa magandang halimbawa ay ang Sumitomo
International Wiring Systems na kung saan karamihan sa mga car wiring
makers na binubuong  6,000 manggagawa sa Tarlac
City ay mga high school graduates.

Sang-ayon sa matataas na opisyales ng mga negosyanteng Hapon
mas gusto nila ang mga Pilipino na high school graduate na galling sa Tarlac,
Pangasinan at Pampanga dahil sa talino at kasanayan nila

Mayroon nang 23 libong mangagawa ang Sumitomo sa Southern at
Central Luzon

Sa nakaraang Economic Zone Forum na ginanap saDagupan City,
sinabing opisyal ng Sumitomo na ang mga negosyanteng  Hapon ay nalungkot sa
ginawa nilang pagsasanay sa Mexico at Cambodia.

Matagal at mahirap turuan bago
nila matutunan ang sistemang wiring system hindi gaya ng mga Pilipino na sobrang
galing. Idagdag pa dito ang kakayahan nila sa wikang Ingles.

Dahil sa dagdag kasanayan bunga ng 16 taon na gugugulin ng mga
magsisipagtapos sa ilalim ng K-12 program, maraming Pilipino na ang makakapasok
 at makakatangap ng mataas na bayad sa trabaho.

Sinabi ng opisyal ng Sumitomo na sa planta lamang nila sa Tarlac
ay may anim na libong manggagawa na silang nabibigyan ng benipisyo sa trabaho .

 Nakakatuwang Makita na ang mga magsisipagtapos
sa Senior High School ay mga produktibong mamamayan ng bansa. Magsisilbi nga silang
tunay na pag-asa ng bansa. 

x

Hi!
I'm Barry!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out