Religion åsikt om tankarna kring livet efter döden.

Religion läxaRedogör för likheter och skillnader när det gäller:Gud:Alla tre religionerna tror på en gud. Men alla religionerna kallar gud för olika saker. Kristendomen kallar gud för “gud”, Islam säger “Allah” och judendomen säger “Min herre”. När det gäller människan och det onda så anser judar att människan är goda, men kan frestas till det onda. Muslimer tror att människan är god och kan välja bort det onda. Kristna tror att människan är ond naturligt, att människan är syndig ändå från födseln. De alla tre religionerna tror att människorna kan genom att tro ifrån det onda fast på olika sett. Kristendomen anser att man kan få förlåtelse via Jesus. Islam och judendomen anser man att man ska be Gud om sin förlåtelse, och då får man den för att Gud inte straffar den som ångrar sig.Religionerna tror att det är gud som anstränger sig för att rädda människorna från det onda. Judarna anser att gud valde ut deras folk, och de väntar fortfarande på Messias. Muslimer tror att gud har velat rädda människorna genom profeterna. Kristendomen däremot har en mörk människosyn och tror att människorna är syndiga varelser och att det är bara Jesus som kan överkomma det onda.Kristna och muslimer har en delat åsikt om tankarna kring livet efter döden. Dom anser att de som levt ett gott liv kommer till paradiset och syndarna får en plågsamt straff. Judarna tror att paradiset är för alla slags människor. Om man får ett straff så är straffet tidsbegränsat.När det gäller livsideal och livsregler så har religionerna gemensamt om att man ska vara ansvarstagande, omtänksam och hederlig. Judar och kristna anser och menar att “Du skall älska gud över allting och din nästa som dig själv”. Muslimer anser samma sak men de säger inte kärlek dom säger omtanke och omsorg. Kristna har heller inge regler när det gäller mat och klädsel. Men det har judendomen och islam. Men får t.ex. inte äta fläsk, blodmat och självdöda djur. Muslimer har också klädsel regler.Alla tre religioner har mycket gemensamt när det gäller vissa saker. Men dom har också en hel del olikheter. Islam och judendomen tycker jag har lite mer gemensamt. Kristendomen är lite mer för sig själv.Judendomen:1. Gud den enda guden, herren är skapare till allt.2. Leva efter de regler man har fått från gud så att man kanske får leva för evigt när Messias kommer ner på jorden.3. Gud skapade allt och han tillåter ondskan för han hoppas att människan ska hitta en inre omvändelse som ska leda till lycka.4. Man ska leva efter de regler som gud har satt för människorna.Kristendomen:1. Gud den enda guden, består av fadern, sonen och den helige anden men det är bara olika sidor av samma gud. 2. Leva efter de regler man har fått från gud så att man får leva för evigt tillsammans med gud i hans rike.3. Gud skapade allt, djävulen är ondskan.4. Man ska leva efter de regler som gud har satt för människorna.Islam:1. Gud den enda guden, herren är skapare till allt.2. Leva efter de regler man har fått från gud så att man kanske får leva för evigt när Jesus kommer ner på jorden.3. Gud skapade allt, ondskan uppstod när gud sa till änglarna att buga för hans nya skapelse “människan” och satan som då var en ängel vägrade.4. Man ska leva efter de regler som gud har satt för människorna.Stiftare:De tre syskon religionerna har stiftare, och det har grundats av eller flera personer. I kristendomen är det Jesus och Paulus, i judendomen är det Abraham och Mose. I Islam är det Muhammed. ”Judar och muslimer tror inte att Jesus var Guds son.””Judar och kristna uppfattar inte Muhammed som en profet.”I bibeln och koranen finns det berättelser som baserar sig flera gemensamma innehåll, såsom också bidrar till samhörighet. De tre syskon religionerna har också samma geografiska, kulturella och historiska bakgrund. Bibeln med gamla testamenten och nya testamenten har inledning till judendomen och kristendomen som presenteras.Varför koranen behandlas mer inom sig själv är religösa övertygelsen inom islam. Deras tron på Guds sanna ord inom koranen är en av islams viktigaste trosfrågor. Islam har också sin närhet till profeten Muhammed, då profeten Muhammed är själva rollen som förmedlare av koranen. Gudstjänstlokal:Alla tre religioner har olika gudstjänster dagar. Muslimer har moské på fredagar, judar har synagoga på lördagar och kristna har kyrkan på söndagar.  Kyrkan, Moskén och Synagogan har flera likheter men även flera skillnader. Den största likheten mellan Kyrkan, Moskén och Synagogan är att alla tre är heliga byggnader för olika religion. I alla tre byggnader håller man gudstjänst och ber. Kyrkan och synagogan har stora likheter i hur de ser ut inuti, i både kyrkan och synagogan fanns det en lång gång med bänkar på var och en sida där de som vill delta i gudstjänster, till skillnad från moskén där bönerummet liknar en stor sal. Moskén har inga bänkar utan man står, sitter eller befinner sig i de olika bönpositionerna.Den viktigaste delen i en synagoga är Arken. Arken är ett skåp där Torah-rullarna förvaras. Arken står mot väggen som vetter mot Jerusalem. I kyrkan finns det alltid en bild/staty av Jesus och i moskén finns alltid en inbuktning i väggen som riktar mot Mekka.I synagoga måste man ha speciella kläder innan man går in och man måste ha kippa. I Moské innan man går in måste man tvätta sina händer, armar och fötter. Eftersom man ska visa respekt för Guds heliga plats samt när man ber, då man ska också tvätta sig innan.Skrifter:Berätta om Abraham och om det första förbundet: